Mbrojtja e të dhënave personale


Тë dhënat e zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale:

Emri dhe mbiemri: Florije Shaini

Niveli dhe pozicioni: Udhëheqëse e njësisë  për çështje adminsitrative dhe të përgjithshme

Emri i institucionit: Agjencia e Rezervave të Detyrueshme të Naftës – МАКОRА

Telefoni i kontaktit: 02 3225 228

E-mail adresa: florije.shaini@dcor.gov.mk