Formularet


KTHIMI I KOMPENSIMIT TË DERIVATEVE TË NAFTËS
Formular i ri KKDN (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonissë së Veriut” nr.297/2021) –në zbatim nga data 29.12.2021
Udhëzim i ri për plotësimin e formularit KKDN (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonissë së Veriut” nr.297/2021) –në zbatim nga data 29.12.2021/span>
Formular i ri KKDN për kthimin e kompensimit të derivative të naftës  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonissë së Veriut” nr.44/14) –në zbatim deri më datën 28.12.2021
  Udhëzim për plotësimin e formularit KKDN – në zbatim deri më datën 28.12.2021.
PAGESA E KOMPENSIMIT TË DERIVATEVE TË NAFTËS