Konkurse


2019

SHPALLJE INTERNE
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
SHPALLJE INTERNE
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
SHPALLJE INTERNE
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)

2021

SHPALLJE INTERNE
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
SHPALLJE INTERNE
SHPALLJE INTERNE
SHPALLJE INTERNE
SHPALLJE INTERNE
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
SHPALLJE INTERNE

2022

SHPALLJE INTERNE
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
SHPALLJE INTERNE
– Vendimi për zgjedhje sipas shpalljes interne për avancim të nëpunësit administrativ
SHPALLJE INTERNE
– Vendimi për zgjedhje sipas shpalljes interne për avancim të nëpunësit administrativ

2019

SHPALLJE PUBLIKE
– Fletparaqitje për punësim në kohë të caktuar

2021

SHPALLJE PUBLIKE

 

SHPALLJE PUBLIKE
– Fletparaqitje për punësim në kohë të caktuar
Fletparaqitje për punësim në kohë të caktuar
SHPALLJE PUBLIKE
– Fletparaqitje për punësim në kohë të caktuar

 

2022

SHPALLJE PUBLIKE
– Fletparaqitje për punësim në kohë të caktuar

2023

SHPALLJE PUBLIKE
– Fletparaqitje për punësim në kohë të caktuar (.doc)

2023

– Vendimi për zgjedhje sipas shpalljes interne për avancim të nëpunësit administrative (.pdf)– Vendimi për zgjedhje sipas shpalljes interne për avancim të nëpunësit administrative (.pdf)

 

SHPALLJE INTERNE
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.pdf)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.pdf)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.pdf)

 

2024

 

SHPALLJE INTERNE
– Formulari i aplikimit për shpallje interne (.doc)
– Vendimi për zgjedhje sipas shpalljes interne për avancim të nëpunësit administrativ