Mbrojtja e të dhënave personale


Тë dhënat e zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale:

Emri dhe mbiemri: Florije Shaini

Niveli dhe pozicioni: Bashkëpunëtore e lartë për resurse njerëzore dhe evidentim personal

Emri i institucionit: Drejtoria e detyrueshme e rezervave të naftës dhe derivateve të naftës

Telefoni i kontaktit: 071-247-691; 02 3225 228

Dërgoni me email florije.shaini@dcor.gov.mk