Completed public procurement


ива набавка на Еуродизел БС (Д-Е V)

Sorry, this entry is only available in Macedonian.


вка на стоки – Дел 2 средства за хигиена

Sorry, this entry is only available in Macedonian.


ва набавка на услуги на осигурување на имот за период од една година

Sorry, this entry is only available in Macedonian.


вка на информатички услуги за изработка веб страна

Sorry, this entry is only available in Macedonian.


жување на компјутери

Sorry, this entry is only available in Macedonian.


ива набавка на стоки – Дел 1 – Набавака на пијалоци

Sorry, this entry is only available in Macedonian.


Repeated split purchase of 1 (one) oil derivative Eurodiesel BS
International announcement
Divisional supply of Eurosuper BS 95
2018 – објава на ЕСЈН (ПОНИШТЕН)
дната објава: 03/2018 – International announcement (ПОНИШТЕН)