Финансирање (Index)Обезбедувањето на финансиските средства за формирање, чување и обновување на задолжителните нафтени резерви, како и за активностите и работата на МАКОРА е регулирано во Глава V – Финансирање, во членовите 31 – 33 од Законот за задолжителни нафтени резерви.