Конкурси


2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)
ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)
ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)

2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)
ИНТЕРЕН ОГЛАС
ИНТЕРЕН ОГЛАС
ИНТЕРЕН ОГЛАС
ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
ИНТЕРЕН ОГЛАС

2022

ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Oдлука за избор на кандидат по Интерен оглас за унапредување на административен службеник
ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Одлука за неизбор на кандидат  по Интерен оглас за унапредување на административен службеник

2019

ЈАВЕН ОГЛАС
– ПРИЈАВА за вработување на определено време (.doc)

2021

ЈАВЕН ОГЛАС

 

ЈАВЕН ОГЛАС
– Пријава за вработување на определено време (.doc)
Пријава за вработување на определено време (.pdf)
ЈАВЕН ОГЛАС
– ПРИЈАВА за вработување на определено време (.pdf)

 

2022

ЈАВЕН ОГЛАС
– Пријава за вработување на определено време (.doc)

2023

ЈАВЕН ОГЛАС
– Пријава за вработување на определено време (.doc)

2023

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)
– Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас за унапредување на административен службеник(.pdf)
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)
– Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас за унапредување на административен службеник(.pdf)
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас за унапредување на административен службеник(.pdf)

 

2024

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Одлука за избор на кандидат  по Интерен оглас за унапредување на административен службеник (.pdf)