Директор


Биографија

Лични податоци:

•    Име:                            Уљуси Бекири
•    Датум на раѓање:      10 март 1965
•    Националност:          Албанец
•    Место на раѓање:      Куманово, Република Северна Македонија
•    Брачен статус:           Оженет, три деца.

Образование:

•    Филозофски факултет – историја при Државниот универзитет во Тетово  – Тетово.
•    Магистрант на политички науки при Меѓународниот Универзитет – Струга.
Професионална кариера:

•   Аеродроми Македонија – заменик  директор.

  • Јавно Претпријатие Водовод – Куманово – Претседател на Управен Одбор.
  • Директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.•   Општински советник – Општина Куманово.

Јазични вештини: Албански (мајчин јазик), Македонски  (одлично), Англиски (добро).