Информации од јавен карактер


Службено лице за посредување со информации:

Снежана Кртева

Тел: + 389 (2) 3225 228

Факс: +389 (2) 3225 165

e-mail: snezana.krteva@dcor.gov.mk