Закони за задолжителни нафтени резерви


Закон за задолжителни нафтени резерви (ЗЗНР) од 01.01.2021 година