Deklarata për privatësi


Deklarata për privatësi

Të dhënat personale të cilët grumbullohen nëpërmjet web faqes së Drejtoria e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës, trajtohen me kujdesin e duhur dhe përpunohen brenda kornizave të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale dhe rregullativës nënligjore. Në web-faqen e Drejtoria e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës publikohen fotografi vetëm me pëlqim nga subjekti i të dhënave personale.

Kjo deklaratë e privatësisë ka për qëllim të informojë për llojin dhe përdorimin e informatave të cilët Drejtoria e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës i mbledh nëpërmjet web-faqes së saj.

Të dhëna për vizitorët

Gjatë vizitës së faqes së Drejtoria e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës, serveri i Drejtoria e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës i regjistron këto informata për sesionin: kohëzgjatja e vizitës suaj, faqet në të cilat qaseni, lloji i shfletuesit të cilin e përdorni, IP adresa nga e cila hyni etj. Këto informata të sesionit nuk zbulojnë identitetin e individit si dhe ruhen dhe përdoren vetëm për qëllime të prodhimit të raporteve statistikore të cilat i mundësojnë Drejtoria e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës të përmirësojë web-faqen.

Cookies (Biskota)

Në web-faqen tonë përdorim „cookies“. Një „Cookie“ paraqet një skedarë i vogël shkronjash dhe numrash të cilët ruhen në kompjuterin tuaj.

„Cookies“ nuk ruajnë asnjë lloj të dhënash personale, siç është emri dhe adresa juaj. Ju mund të rregulloni web-shfletuesin e juaj ti refuzojë „cookies“ ose tu paralajmërojë çdoherë kur „cookies“ do të dërgohen. Nëse e zgjidhni këtë mundësi, pjesë të caktuara të web-faqes mund të mos funksionojnë siç është paraparë.

Pranimi i kushteve

Me shfrytëzimin e kësaj web-faqeje, pajtoheni me përcaktimet e Politikës për privatësi të Drejtoria e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës. Nëse nuk pajtoheni, ju lutemi të mos e përdorni web-faqen e Drejtoria e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës.