Конкурси


2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)
ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)
ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)

2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС
– Образец на пријава на интерен оглас (.doc)
– Образец на пријава на интерен оглас (.pdf)
ИНТЕРЕН ОГЛАС
ИНТЕРЕН ОГЛАС
ИНТЕРЕН ОГЛАС

2019

ЈАВЕН ОГЛАС
– ПРИЈАВА за вработување на определено време (.doc)

2021

ЈАВЕН ОГЛАС
ЈАВЕН ОГЛАС
– Пријава за вработување на определено време (.doc)
Пријава за вработување на определено време (.pdf)